(รหัสสินค้า : 013042) แคปพัดลม COMAR ขนาด 12.5 MFD

(รหัสสินค้า : 013042) แคปพัดลม COMAR ขนาด 12.5 MFD

155 บาท

(KSPN-013-19-101) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
แบบกลม (ทรงกระบอก)

Placeholder

155 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-19-101) (19-แคปพัดลม อื่นๆ)
แบบกลม (ทรงกระบอก)

KSPN

KSPN-013-19-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

COMAR

รุ่น

หน่วย

อัน