(รหัสสินค้า : 013070) แคปพัดลม DUCATI แบบขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013070) แคปพัดลม DUCATI แบบขาเสียบ

175 บาท

(KSPN-013-12-111) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 20 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-12-111) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 20 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-12-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

DUCATI

รุ่น

หน่วย

อัน