(รหัสสินค้า : 013090) แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 013090) แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ

450 บาท

(KSPN-013-12-119) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 70 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-12-119) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 70 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-12-119

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน