(รหัสสินค้า : 0130978 แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ

(รหัสสินค้า : 0130978 แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ

120 บาท

(KSPN-013-12-105) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 10 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-12-105) (12-แคปพัดลม DUCATI แบบมีขาเสียบ)
ขนาด 10 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-12-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

DUCATI

รุ่น

หน่วย

อัน