(รหัสสินค้า : 013119) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

(รหัสสินค้า : 013119) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

150 บาท

(KSPN-013-13-107) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 14 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-13-107) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 14 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)
KSPN

KSPN-013-13-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

DUCATI

รุ่น

หน่วย

อัน