(รหัสสินค้า : 013124) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

(รหัสสินค้า : 013124) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

285 บาท

(KSPN-013-13-114) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 35 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-13-114) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 35 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-13-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน