(รหัสสินค้า : 013125) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

(รหัสสินค้า : 013125) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

295 บาท

(KSPN-013-13-115) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 40 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-13-115) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 40 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-13-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน