(รหัสสินค้า : 013114) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

(รหัสสินค้า : 013114) แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต

120 บาท

(KSPN-013-13-102) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-13-102) (13-แคปพัดลม DUCATI แบบมีน้อต)
ขนาด 5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-13-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

DUCATI

รุ่น

หน่วย

อัน