(รหัสสินค้า : 013102) แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013102) แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

175 บาท

(KSPN-013-11-110) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ
ขนาด 18 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-11-110) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ
ขนาด 18 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-11-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน