แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

360 บาท

(KSPN-013-11-117) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ)
ขนาด 50 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

Placeholder

360 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-11-117) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ)
ขนาด 50 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-11-117

Model

P/N

ยี่ห้อ

DUCATI

รุ่น

หน่วย

อัน