(รหัสสินค้า : 013095) แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

(รหัสสินค้า : 013095) แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ

110 บาท

(KSPN-013-11-102) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ)
ขนาด 5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

110 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-11-102) (11-แคปพัดลม DUCATI แบบมีสายไฟ)
ขนาด 5 MFD
แบบกลม (ทรงกระบอก) (450V)

KSPN

KSPN-013-11-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน