(รหัสสินค้า : 012025) แคปรัน คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 012025) แคปรัน คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ ทั่วไป

175 บาท

(KSPN-012-11-101) (11-แคปรัน ตู้แช่)
ขนาด 60 ไมโคร (MFD)  160 VAC
Placeholder

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-11-101) (11-แคปรัน ตู้แช่)
ขนาด 60 ไมโคร (MFD)  160 VAC
KSPN

KSPN-012-11-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน