(รหัสสินค้า : 012005) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 17 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012005) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 17 ไมโคร (MFD)

133 บาท

(KSPN-012-02-103) (02-แบบทั่วไป 2 ขา)
400 VAC

133 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-02-103) (02-แบบทั่วไป 2 ขา)
400 VAC

KSPN

KSPN-012-02-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทัวไป

รุ่น

หน่วย

อัน