(รหัสสินค้า : 012019) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 40 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012019) แคปรัน ทั่วไป ขนาด 40 ไมโคร (MFD)

153 บาท

(KSPN-012-02-106) (02-แบบทั่วไป 2 ขา)
440 VAC

Placeholder

153 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-02-106) (02-แบบทั่วไป 2 ขา)
440 VAC

KSPN

KSPN-012-02-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน