(รหัสสินค้า : 012015) แคปรัน แบบ 3 ขา ขนาด 40/1.5 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012015) แคปรัน แบบ 3 ขา ขนาด 40/1.5 ไมโคร (MFD)

189 บาท

(KSPN-012-03-104) (03-แบบทั่วไป 3 ขา)
400 VAC

189 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-03-104) (03-แบบทั่วไป 3 ขา)
400 VAC

KSPN

KSPN-012-03-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน