(รหัสสินค้า : 012027) แคปรัน FREZZER ขนาด 20 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012027) แคปรัน FREZZER ขนาด 20 ไมโคร (MFD)

90 บาท

(KSPN-012-04-101) (04-FREZZER)
440 VAC

Placeholder

90 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-04-101) (04-FREZZER)
440 VAC

KSPN

KSPN-012-04-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

FREZZER

รุ่น

หน่วย

อัน