(รหัสสินค้า : 012001) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 20 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012001) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 20 ไมโคร (MFD)

106 บาท

(KSPN-012-01-101) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

106 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-01-101) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

KSPN

KSPN-012-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

SHIZUKI

รุ่น

หน่วย

อัน