(รหัสสินค้า : 012003) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 30 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012003) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 30 ไมโคร (MFD)

122 บาท

(KSPN-012-01-103) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

122 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-01-103) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

KSPN

KSPN-012-01-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SHIZUKI

รุ่น

หน่วย

อัน