แคปรัน SHIZUKI ขนาด 45 ไมโคร (MFD)

แคปรัน SHIZUKI ขนาด 45 ไมโคร (MFD)

สินค้าแนะนำ

159 บาท

(KSPN-012-01-106) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

159 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-01-106) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC