(รหัสสินค้า : 012010) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 50 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012010) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 50 ไมโคร (MFD)

182 บาท

(KSPN-012-01-107) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

182 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-01-107) (01-SHIZUKI)
370/440 VAC

KSPN

KSPN-012-01-107

Model

P/N

SHIZUKI

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน