(รหัสสินค้า : 012024) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 55 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 012024) แคปรัน SHIZUKI ขนาด 55 ไมโคร (MFD)

199 บาท

(KSPN-012-01-108) (01-แบบ 2 ขา – SHIZUKI)
370/440 VAC

199 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-012-01-108) (01-แบบ 2 ขา – SHIZUKI)
370/440 VAC

KSPN

KSPN-012-01-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

SHIZUKI

รุ่น

หน่วย

อัน