(รหัสสินค้า : 013037) แคปสตาร์ท ขนาด 161-193 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013037) แคปสตาร์ท ขนาด 161-193 ไมโคร (MFD)

164 บาท

(KSPN-013-21-112) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

164 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-112) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

KSPN

KSPN-013-21-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน