(รหัสสินค้า : 013034) แคปสตาร์ท ขนาด 30-36 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013034) แคปสตาร์ท ขนาด 30-36 ไมโคร (MFD)

109 บาท

(KSPN-013-21-103) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

109 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-103) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

KSPN

KSPN-013-21-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน