(รหัสสินค้า : 013020) แคปสตาร์ท ขนาด 72-88 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013020) แคปสตาร์ท ขนาด 72-88 ไมโคร (MFD)

156 บาท

(KSPN-013-21-107) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

156 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-107) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

KSPN

KSPN-013-21-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน