(รหัสสินค้า : 013016) แคปสตาร์ท ขนาด 88-108 ไมโคร (MFD)

(รหัสสินค้า : 013016) แคปสตาร์ท ขนาด 88-108 ไมโคร (MFD)

139 บาท

(KSPN-013-21-108) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

139 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-21-108) (21-แคปสตาร์ท)
(220/250V)

KSPN

KSPN-013-21-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน