(รหัสสินค้า : 013169) แคปสตาร์ท BMI (110/125V)

(รหัสสินค้า : 013169) แคปสตาร์ท BMI (110/125V)

203 บาท

(KSPN-013-14-114) (14-แคปพัดลม BMI (110V-125V))
ขนาด 400-480 ไมโคร (MFD)

Placeholder

203 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-14-114) (14-แคปพัดลม BMI (110V-125V))
ขนาด 400-480 ไมโคร (MFD)

KSPN

KSPN-013-14-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน