(รหัสสินค้า : 013163) แคปสตาร์ท BMI (110/125V)

(รหัสสินค้า : 013163) แคปสตาร์ท BMI (110/125V)

158 บาท

(KSPN-013-14-108) (14-แคปพัดลม BMI (110V-125V))
ขนาด 200-240 ไมโคร (MFD)

Placeholder

158 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-14-108) (14-แคปพัดลม BMI (110V-125V))
ขนาด 200-240 ไมโคร (MFD)