(รหัสสินค้า : 013150) แคปสตาร์ท BMI (220/250V)

(รหัสสินค้า : 013150) แคปสตาร์ท BMI (220/250V)

282 บาท

(KSPN-013-15-106) (15-แคปพัดลม BMI (220V-250V))
ขนาด 145-174 ไมโคร (MFD)

Placeholder

282 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-15-106) (15-แคปพัดลม BMI (220V-250V))
ขนาด 145-174 ไมโคร (MFD)

KSPN

KSPN-013-15-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน