(รหัสสินค้า : 013140) แคปสตาร์ท BMI (220/250V)

(รหัสสินค้า : 013140) แคปสตาร์ท BMI (220/250V)

135 บาท

(KSPN-013-15-101) (15-แคปพัดลม BMI (220V-250V))
ขนาด 36-43 ไมโคร (MFD)

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-15-101) (15-แคปพัดลม BMI (220V-250V))
ขนาด 36-43 ไมโคร (MFD)

KSPN

KSPN-013-15-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน