(รหัสสินค้า : 013173) แคปสตาร์ท BMI (330V)

(รหัสสินค้า : 013173) แคปสตาร์ท BMI (330V)

372 บาท

(KSPN-013-16-104) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 130-156 ไมโคร (MFD)

Placeholder

372 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-16-104) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 130-156 ไมโคร (MFD)

KSPN

KSPN-013-16-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

BMI

รุ่น

หน่วย

อัน