(รหัสสินค้า : 013174) แคปสตาร์ท BMI (330V)

(รหัสสินค้า : 013174) แคปสตาร์ท BMI (330V)

394 บาท

(KSPN-013-16-105) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 145-175 ไมโคร (MFD)

Placeholder

394 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-16-105) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 145-175 ไมโคร (MFD)

KSPN

KSPN-013-16-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

BMI

รุ่น

หน่วย

อัน