(ยกเลิก)แคปสตาร์ท BMI (330V)

(ยกเลิก)แคปสตาร์ท BMI (330V)

720 บาท

(KSPN-013-16-105) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 270-324 ไมโคร (MFD)

Placeholder

720 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-013-16-105) (16-แคปพัดลม BMI (330V))
ขนาด 270-324 ไมโคร (MFD)