(รหัสสินค้า : 018001) แจ๊คหางปลา แบบแฉก (ก้ามปู) หุ้มน้ำเงิน 2.5-4

(รหัสสินค้า : 018001) แจ๊คหางปลา แบบแฉก (ก้ามปู) หุ้มน้ำเงิน 2.5-4

18 บาท

(KSPN-018-02-103) (02-แจ๊คเสียบ หุ้มน้ำเงิน)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

18 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-018-02-103) (02-แจ๊คเสียบ หุ้มน้ำเงิน)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

KSPN

KSPN-018-02-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ถุง