(รหัสสินค้า : 018015) แจ๊คเสียบตรง (ตัวเมีย) แบบเปลือย / ตัว

(รหัสสินค้า : 018015) แจ๊คเสียบตรง (ตัวเมีย) แบบเปลือย / ตัว

2 บาท

(KSPN-018-01-104) (01-แจ๊คเสียบ แบบเปลือย)

Placeholder

2 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-018-01-104) (01-แจ๊คเสียบ แบบเปลือย)

KSPN

KSPN-018-01-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ตัว