(รหัสสินค้า : 018005) แจ๊คเสียบตรง (ตัวเมีย) แบบเปลือย

(รหัสสินค้า : 018005) แจ๊คเสียบตรง (ตัวเมีย) แบบเปลือย

16 บาท

(KSPN-018-01-102) (01-แจ๊คเสียบ แบบเปลือย)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

16 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-018-01-102) (01-แจ๊คเสียบ แบบเปลือย)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

KSPN

KSPN-018-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ถุง