(รหัสสินค้า : 018009) แจ๊คแบบกลม (ตาปลา) หุ้มเหลือง 5.5-5

(รหัสสินค้า : 018009) แจ๊คแบบกลม (ตาปลา) หุ้มเหลือง 5.5-5

18 บาท

(KSPN-018-03-105) (03-แจ๊คเสียบ หุ้มเหลือง)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

Placeholder

18 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-018-03-105) (03-แจ๊คเสียบ หุ้มเหลือง)
จำนวน 10 ตัว/ถุง

KSPN

KSPN-018-03-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

ถุง