แผงรังผึ้ง แฟนคอยล์ CARRIER

แผงรังผึ้ง แฟนคอยล์ CARRIER

7,790 บาท

(KSPN-103-C3-477) (C3-CARRIER)
P/N : 0408102396  COIL  42CH016-3R-DX

7,790 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-477) (C3-CARRIER)
P/N : 0408102396  COIL  42CH016-3R-DX
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง