(รหัสสินค้า : 052005) แผงร้อน ตู้แช่ ขนาด 1/3

(รหัสสินค้า : 052005) แผงร้อน ตู้แช่ ขนาด 1/3

575 บาท

(KSPN-052-01-103) (01-แผงร้อนตู้แช่)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ 1/3 HP
(ขนาด 86X120 cm)

575 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-052-01-103) (01-แผงร้อนตู้แช่)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ 1/3 HP
(ขนาด 86X120 cm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง