แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

4,150 บาท

(KSPN-103-D1-328) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKQ18UV2S
P/N : 2542741

4,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-328) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKQ18UV2S
P/N : 2542741
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง