แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง LG

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง LG

1,835 บาท

(KSPN-103-L1-275) (L1-LG)
รุ่น IV10RN
P/N : EBR85385510

1,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-L1-275) (L1-LG)
รุ่น IV10RN
P/N : EBR85385510
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง