แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

1,675 บาท

(KSPN-103-C3-308) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSF0361A3
P/N : 43T6V846
(คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้มีแผงคอนโทรล 2 แผง)

1,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-308) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSF0361A3
P/N : 43T6V846
(คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้มีแผงคอนโทรล 2 แผง)

KSPN