แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล ตู้เย็น SAMSUNG

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล ตู้เย็น SAMSUNG

1,768 บาท

(KSPN-103-S4-154) (S4-SAMSUNG)
รุ่น RSA1NTIS
P/N : DA92-00647D

1,768 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S4-154) (S4-SAMSUNG)
รุ่น RSA1NTIS
P/N : DA92-00647D

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง