แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง TOSHIBA

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง TOSHIBA

5,460 บาท

(KSPN-103-T2-035) (T2-TOSHIBA)
รุ่น RAS-18BACV-T
P/N : 43T6V712

5,460 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T2-035) (T2-TOSHIBA)
รุ่น RAS-18BACV-T
P/N : 43T6V712
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง