แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

1,835 บาท

(KSPN-103-D1-212) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKD28BVMS
P/N : 129040J
(ตำแหน่งที่ E9)
(แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้ มี 3 แผง)

1,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-212) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKD28BVMS
P/N : 129040J
(ตำแหน่งที่ E9)
(แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้ มี 3 แผง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง