แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

8,435 บาท

(KSPN-103-C3-471) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSV0401A3
P/N : 43T6V637 (แผงใหญ่)
(คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้มีแผงคอนโทรล 2 แผง)

8,435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-471) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSV0401A3
P/N : 43T6V637 (แผงใหญ่)
(คอนเดนซิ่ง รุ่นนี้มีแผงคอนโทรล 2 แผง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง