แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล ตู้เย็น LG

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล ตู้เย็น LG

3,955 บาท

(KSPN-103-L1-261) (L1-LG)
รุ่น GN-M392RLCL
P/N : EBR78083336

3,955 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-L1-261) (L1-LG)
รุ่น GN-M392RLCL
P/N : EBR78083336

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง