แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง CARRIER

3,995 บาท

(KSPN-103-C3-559) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TGV0481A3
P/N : 43T6W472
(MCC-1626 (เล็ก))

3,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-559) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TGV0481A3
P/N : 43T6W472
(MCC-1626 (เล็ก))
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง