แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนซิ่ง DAIKIN

2,365 บาท

(KSPN-103-D1-261) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKQ12SV2S
P/N : 2532012

2,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-261) (D1-DAIKIN)
รุ่น RKQ12SV2S
P/N : 2532012
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง