แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

6,620 บาท

(KSPN-103-A1-154) (A1-AMENA)
รุ่น KCV35B-RSYJE-SK
P/N : 04-0520-1320000-02 A

6,620 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-154) (A1-AMENA)
รุ่น KCV35B-RSYJE-SK
P/N : 04-0520-1320000-02 A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง