แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

แผงเมนบอร์ด แผงคอนโทรล คอนเดนชิ่ง AMENA

13,650 บาท

(KSPN-103-A1-156) (A1-AMENA)
รุ่น KCV35B-RSYJE
P/N : 04-0520-0540000-02A

13,650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-156) (A1-AMENA)
รุ่น KCV35B-RSYJE
P/N : 04-0520-0540000-02A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง